shopify visitor statistics


STYRET I NORFO 2022-2023

Styret består av de sittende distrikts-guvernørene.

Leder
Odd Henry Hommedal, DG 2250

Nestleder

Ole Joakim Devold DG 2290


Styremedlemmer
Hans Christian Kihl, DG 2260

Trygve Roaldset, DG 2275

Gunnhild Aalstad, DG 2305

Terje Jørgensen Løken DG 2310

 

NORFOS ARBEIDSUTVALG 2022 - 2023

IPDG i 2305: Hans Olav Osbak - leder

IPDG i 2290: Sissel Berit Hoell - nestleder

DG i 2275:  Trygve Roaldset - medlem

DG i 2310: Terje j. Løken - medlem

DGE i 2260:  Knut Willy Sørensen - medlem

DGE i 2250:  Wibecke Natås – medlem

 

Rulleringsplan for Norfos arbeidsutvalg 6 år

 


 

IT-FORUM NORFO

Trygve Danielsen, PDG D 2310 - Webmaster og leder av IT-Forum
Frank Strand,  dico distrikt 2250
Dag Gipling, dico distrikt 2260

Tore Krokstad, dico distrikt 2275
Tor Endre Bakken, dico distrikt 2290
Svend Strand, dico distrikt 2305

KOMMUNIKASJONskoMITEEN I NORFO 2021 - 2022

Berit Reppesgård -  leder                          beri-rep(a)online

Trygve Danielsen -  webmaster               trydanielsen (a) gmail.com 

Åse Kongsvold -  webredaktør                 webredaktor (a ) rotary.no

Svend Strand -  dico repr.                         dico.2305 (a) rotary.no
Kai Krüger -  ekstern ressursperson       kai (a) kruger-kommunikasjon.no
Maren Roaldstveit - ekstern ressurspersonAndre verv:

Halvor Thommesen - økonomiansvarlig 
Thor O. Olsen - sekretær Norfo

Rolf Thingvold - ansvarlig for Ungdomsutvekslingen

Ottar Julsrud – redaktør Rotary Norden 

Johan Østby – norsk administrator for Rotary Norden 

Johan Østby – norsk medlem i representantskapet Rotary Norden

 


UNGDOMSUTVEKSLING

Rolf Thingvold - leder
Vivianne Jodalen - Sommerleire og rundturer - innkommende ungdom

Inger Marie Seth - Sommerleire og rundturer - utreisende ungdom

Gül Capar Mogensen - Korrespondent/koordinator for land i Australia, New Zealand, Europa, Asia, Sør-Afrika
Ove Midtskog - Korrespondent/koordinator for land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika

Anja Michaelis - ansvarlig for innkjøp og arrangementer
VÅRMØTE OG HØSTMØTE I NORFO (inkludert Årsmøte del 1 og Årsmøte del 2)

Vår- og høstmøtet består av Styret, Arbeidsutvalget og Neste Rotary-års guvernører 

Komitéledere og andre blir invitert til disse møtene for å redegjøre for arbeidet på sine felt:

 

Neste Rotary-års guvernører er følgende: 

D2250 Wibecke Natås

D2260 Knut Willy Sørensen

D2275 Sissel Slettum Bjerke

D2290 Ole Sverre Lund

D2305 Anders Anderson

D2310 Torhild Hallre

 

Leder i kommunikasjonskomiteen

Leder ungdomsutveksling 

NORFO sekretær
Administrator Rotary Norden

Webmaster

Webredaktør 

 

Oppdateres fortløpende 2. oktober 2022


  
Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer