shopify visitor statistics

Tidligere ledere i Norsk Rotary Forum

(Før 1.7. 2000: Norsk Rotaryråd)

1972 - 74    PDG Waldemar Platou (d)
1974 - 76    PDG Christian Larsen (d)
1976 - 78    PDG Ernst Ekra
1978 - 80    PDG Joachim Rønneberg
1980 - 82    PDG Sigurd Moland
1982 - 84    PDG Odd Hopp (d)
1984 - 86    PDG Asbjørn Austvik (d)
1986 - 88    PDG Ola A. Robøle (d)
1988 - 90    PDG Ole Dokke (d)
1990 - 92    PDG Per Svein Aasen
1992 - 94    PDG Hans Høybakk
1994 - 95    PDG Christian Eitzen
1996 - 97    PDG Markus Storm-Jensen
1997 - 98    PDG Torstein Bryn
1998 - 99    PDG Elnar Seljevold
1999 - 00    PDG Paul Johnsen
2000 - 01    PDG Johan G. L´orange
2001 - 02    PDG Leif Harald Kvaale
2002 - 03    PDG Erik B. Hjort
2003 - 04    PDG Asbjørn Øye (d) / PDG Erik B. Hjort
2004 - 05    PDG Eivind Karlsen
2005 - 06    PDG Barry Matheson
2006 - 07    PDG Anders J. Huuse
2007 - 08    PDG Egil Omdal
2008 - 09    PDG Per Ottesen
2009 - 10    PDG Carl Lewin
2010 - 11    PDG Oddbjørn Øien
2011 - 12    PDG Fred Schwabe-Hansen
2012 - 13    PDG Lena Mjerskaug
2013 - 14    PDG Ingrid Grandum Berget
2014 - 15    PDG Margit Bjugstad
2015 - 16    PDG Marianne Smith Magelie
2016 - 17    PDG Eiliv Todal Moe
2017 - 18    PDG Jostein By 
2018 - 19    PDG Gunnar Kvalsund
2019 - 20    DG Jutta Bachmann
2020 - 21    DG Roald Fiksdal
 

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer