shopify visitor statistics

Oversikt - ViktigE bankkontONR.


Kontobruk i Norfo / RI

I prinsippet har vi fire konti i Norfo, som er dedikert innbetalinger fra distrikter, klubber og medlemmer.

Konto 5081.08.31593
Norsk Rotary Forum - NORFO

Dette er driftskontoen til Norfo. Alle innbetalinger til Norfo gjøres på denne konto. Distriktene betaler per capita avgiften og fast HC – bidrag til denne kontoen. For klubber er det stort sett innbetaling av fakturaer for informasjonsmateriell som er det vanligste.

Konto 6021.07.19736
Rotary International - Uten skattefradrag

Til denne konto foretas innbetalinger av kontingent til RI, innbetalinger av TRF - midler og midler til Polio Plus. Alle innbetalinger må merkes med hva innbetalingen gjelder. Alle innbetalinger til denne konto vil bli registrert i RI – systemet i løpet av en uke . Innbetalinger til TRF og Polio vil fremkomme på rapportene på rotary.org i løpet av kort tid.
Innbetalinger gir ikke skattefritak.

Konto 1645.15.66524
TRF Norsk Rotary Forum, - med skattefritak

Kontoen benyttes kun til innbetalinger til TRF hvor giver sk al ha skattemessig fradrag for innskuddet. Kontoen "tømmes" mot RI mot slutten av desember og slutten av juni.
Innbetalinger til TRF uten skattefradrag, gjøres til konto 6021.07.19736.

Konto 5082.06.72736
Polio Plus, Norsk Rotary Forum, - med skattefritak

Som kontoen over, men utelukkende innbetalinger til Polio Plus.

Distriktets konto

Kontingent til distriktet betales inn til egen konto. For spørsmål om den, ta kontakt med distriktskasserer i eget distrikt.


A jour pr januar 2019
Økonomiansvarlig i Norfo

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer