shopify visitor statistics
OM OSS / TILLITSVALGTE

Rotary, Klubber i Norge

Rotary, Klubber i Norge er en paraplyorganisasjon for alle Rotary-klubber og Rotary-distrikter i Norge. 
Rotary, Klubber i Norge skal ivareta felles oppgaver og har eget styre, og en rekke underkomiteer som står for driften. Rotary, Klubber i Norge har ingen beslutningsmyndighet overfor klubbene eller distriktene, og er nærmest en "hjelpende hånd" for fellesoppgaver.

Funksjonstiden for tillitsvalgte er fra 1. juli i det første året til 30. juni i det siste året i den perioden de er valgt eller oppnevnt.

 

STYRET FOR 2022-2023 

Rolle

Navn

Distrikt

E-post

Styreleder

Odd Henry Hommedal

2250

oddhom(a)gmail.com

Nestleder

Ole Joakim Devold

2290

ole(a)advokatdevold.no

Styremedlem

Trygve Roaldset

2275

trygve.roaldset(a)gmail.co

Styremedlem

Hans Christian Kihl

2260

hckihl(a)online.no

Styremedlem

Gunhild Aalstad

2305

aalstadgunhild(a)gmail.com

Styremedlem

Terje Jørgensen Løken

2310

terjelok(a)hotmail.com

 

ARBEIDSUTVALGET 

Rolle

Navn

Distrikt

Funksjonstid

E-post

Leder

Hans Olav Osbak
Sissel Berit Hoell
(vikarierer for Hans Olav Osbak fra 1.1.23)

2305

2022-2023

hoosbak(a)yahoo.no
hoell(a)online.no

Nestleder


2290

2022-2023


Styremedlem

Trygve Roaldset

2275

2022-2024

trygve.roaldset(a)gmail.co

Styremedlem

Terje Jørgensen Løken

2310

2022-2024

terjelok(a)hotmail.com

Styremedlem

Wibeke Natås

2250

2022-2025

nataas(a)online.no

Styremedlem

Knut Willy Sørensen

2260

2022-2025

knut.willy(a)olf.no

  

ADMINISTRASJONEN 

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Sekretær

Thor O. Olsen

2022-2025

thor.o.olsen(a)ntnu.no

Kasserer

Halvor Thommesen

2022-2023

ht(a)htcon.no

Kurs- og møtekoordinator

Gerd Hissingby

2022-2023

gerdhi(a)oslomet.no

Landsarkiv

Finn-Olaf Berg

2022-2025

fber(a)online.no

Multi District
Executive Secretary

Trond Nielsen

2021-2023

trnie(a)online.no

 

ROTARY NORDEN 

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Redaktør

Ottar Julsrud

 

julsrud(a)online.no

Administrator

Johan Østby

2022-2025

j-oestby(a)online.no

Representantskapsmedlem

Svein Eystein Lindberg

2022-2025

svein(a)charlie17.no

 

 KOMMUNIKASJONSKOMITEEN 

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Leder

Berit Reppesgård

 

beri-rep(a)online.no

Medlem - Webmaster

Trygve Danielsen

 

webmaster(a)rotary.no

Medlem - Webredaktør

Åse Kongsvold

 

webredaktør(a)rotary.no

Medlem – DICO-repr.

Frank Strand

 

mail(a)FrankStrand.com

Ekstern ressursperson

Kai Krüger

 

kai(a)kruger-kommunikasjon.no 


 

 IT-KOMITEEN

Rolle

Navn

Funksjonstid

E-post

Leder – Webmaster

Trygve Danielsen

 

webmaster(a)rotary.no

Medlem – DICO D2250

Frank Strand

 

mail(a)FrankStrand.com

Medlem – DICO D2260

Dag Gipling

 

dag.gipling(a)getmail.no

Medlem – DICO D2275

Tore Krokstad

 

tokrok50(a)outlook.com

Medlem – DICO D2290

Tor E.V.Bakken

 

tebakken(a)gmail.com

Medlem – DICO D2305

Svend Strand

 

svstrand(a)gmail.com

Medlem – DICO D2310

Trygve Danielsen

 

trydanielsen(a)gmail.com

  

UNGDOMSUTVEKSLINGSKOMITEEN 

Navn

 

Funksjonstid

E-post

Leder

Rolf Thingvold

2022-2025

rolf.thingvold.sr(a)gmail.com

Medlem – Sommerleirer og rundturer

Innkommende ungdom

p.t.
Vivianne Jodalen

 

 

 

Medlem – Sommerleirer og rundturer

Utreisende ungdom

Inger-Marie Seth

2022-2024

inger.marie.seth(a)gmail.com

Medlem – Korrespondent/koordinator

land i Europa, Asia og Oseania

p.t.
Gül Capar Mogensen

 

2020-2023

gul.capar.mogensen

(a)gmail.com

Medlem – Korrespondent/koordinator

land i hele Amerika

Ove Midtskog

2022-2025

ove(a)midtskog.com

Medlem – Ansvar for innkjøp og arrangementer

Anja Michaelis

2022-2025

anja.michaelis(a)web.de

  

ØVRIGE TILLITSVALGTE

Navn

 

Funksjonstid

E-post

Georgia Rotary Student Program (GRSP) (inkl. Georgia Takkestipend) 

Sean Armana

 

Sean(a)armana.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer